Modene 1/IV, Novi Sad
021/66 11 416, 021/66 13 411, 063/480 827
ultrazvuk@ptt.rs

Pregled

Priprema za pregled

Pregledi se vrše kod odraslih, dece i trudnica.

Zakazivanje pregleda pacijenata se vrši lično ili putem telefona:
021/66 11 416
021/66 13 411
063/480-827

Pacijent pritom dobija uputstva o pripremi za pregled koja podrazumeva unos ili zabranu konzumiranja tečnosti i hrane, kako bi bio omogućen ultrazvučni prikaz organa.

Priprema za pregled organa gornjeg abdomena podrazumeva neuzimanje tečnosti i hrane zbog čega je preporučljivo zakazati termin u prepodnevnim časovima.

Za pregled male karlice zahteva se dobra hidratacija odredjenom količinom tečnosti koja je potrebna da distendira mokraćnu bešiku.

Za neke organe kao što su dojke i ovarijumi značajan je i dan pregleda u zavisnosti od menstrualnog ciklusa.

Pojedini organi se mogu pregledati bez pripreme.

Snimanje

Pregled, odnosno snimanje obavljaju lekari specijalisti radiologije upotrebom odgovrajuće ultrazvučne opreme.

U toku pregleda pacijent je uglavnom u ležećem položaju, ređe u stajanju ili sedenju. Na deo tela koji se pregleda nanosi se gel da bi se omogućio prolazak ultrazvučnog talasa, izmedju sonde i kože pacijenta, u organe koji se ispituju. Povratnim informacijama i njihovim grafičkim prikazom na monitoru aparata se analzira stanje ispitivanog organa, promene ili povrede, odnosno odstupanja od normalnog morfološkog prikaza.

Pregled se vrši po uputu lekara opšte prakse ili specijaliste, kao i na zahtev samog pacijenta u slučajevima bolova u trbuhu, leđima, muke i povraćanja, nadutosti, neobjašnjivog mršavljenja, bolovima ili otokom u vratu, mišićima, zglobovima, promenama u dojkama itd.

Pregled je bezbolan, brz i jednostavan, bez jonizujućeg zračenja i traje 10-30 minuta, nakon čega pacijent dobija izveštaj sa snimkom i dijagnozom ili zaključkom, kao i uputstva za dalje isptivanje i lečenje.

Pregledi, u dijagnostičke svrhe, mogu se ponavljati bez ikakvog rizika od oštećenja tkiva i organa.

Bilološko delovanje ultrazvuka

Biološki uticaj ultrazvuka zavisi od intenziteta primenjene energije, frekvencije i vremena ekspozicije a prema savremenim ispitivanjima odlučujući značaj za biološko delovanje ima intezitet ultrazvuka. Energija ultrazvučnog talasa koji se koristi u dijagnostičke svrhe se prema prihvaćenom stanovištu se smatra bezopasnom.

Ultrazvučni talas prolazeći kroz tkivo vrši pritisak čijim povećanjem intenziteta mogu nastati fizički poremećaji u kontinutetu ćelijskih membrana. Struktuiralni poremećaji dovode do nastajanja gasnih mehurića koji mogu biti stabilni i tranzitorni. Analize pokazuju da se formiraju sferične kavitacije u akustičnom polju i ukazuju da elasticitet gasa u kavumu i tkivu, stvaraju rezonantni prsten oscilirajucih mehurica koji su mnogo manji od talasne duzine zvuka.

Stabilne kavitacije ostaju i sinhrono osciluju sa zvučnim talasima, a tranzitorne mogu da prskaju, pri čemu oslobadjaju energiju koja može da ošteti okolna tkiva. Prema stanovistu Svetske federacije za ultrazvuk u medicini i biologiji (WFUM) 1996. godine doneti su zakaljučci da nema naučnog dokaza da postoje trajna oštećenja tkiva nakon B-mode dijagnostičke primene ultrazvuka.

U primeni neke od Doppler dijagnostičkih aparata postoji mogućnost za nastajanje biološki značajnog povećanja temperature posebno na inrefejsu kost-meko tkivo.Ovi efekti povećanja temperature mogu biti minimizirani skraćenjem vremena ekspozicije.)

Ultrazvuk abdomena

Šta je to abdominalna ultrasonografija ?

Ultrazvuk abdomena ili abdominalna ultrasonografija ( ultrasonografija abdomena) je metod snimanja kojim se dobijaju slike unutrašnjosti ljudskog tela, odn. organa, pomoću ultrazvučnih talasa visoke frekvencije. Ultrazvučni talasi se odašiljaju u telo iz sonde da bi se u vidu ehoa ili odjeka odbili od površina struktura organa na koje nailaze , vratili nazad u sondu i odgovarajućim tehnološkim postupkom se prezentovali u vidu slike na ekranu. U toku ultrazvučnog snimanja nema radijacije.

Ovim snimanjem se dobijaju korisni podaci o morofološkom stanju unutrašnjih organa kao što su: jetra, žučna kesica, pancreas, burezi, slezina itd.Pošto je ovo snimanje u real-time tehnici vide se i pokreti unutrašnjih organa koji su od pomoci u dijagnostici oštećenih ili obolelih organa.U trudnoći se prate pokreti ploda i srčana akcija.

Koji se organi najčešće pregledaju ultrazvukom ?

To su: jetra, žučna kesica, žučni kanali, pankreas, bubrezi, slezina i krvni sudovi abdomena. Takodje se primenjuje BIOPSIJA pod kontrolom ultrazvuka. Zatim DOPPLER sonografija za pregled velikih krvnih sudova abdomena.

Kako se pripremiti za pregled ?

Potrebno je konforno se obući radi jednostavnijeg skidanja odeće za pregled. Ostala priprema zavisi od vrste pregleda. Za neke preglede potrebno je ne jesti 6-12 h, za druge popiti odgovarajuće količine tečnosti dok za neke nije značajna konzumacija hrane i tečnosti.

Za pregled jetre, žučne kesice, žučnih kanala i pankreasa je potrebno da je pacijent na tašte, odn. da na dan pregleda nije jeo ni pio ništa.Ukoliko je pacijent izrazito meteorističan, ima jaka nadimanja savetuje se dan dva pre pregleda konzumiranje lakše hrane i tečnost koja nije gazirana.Za pegled bubrega nije neophodno da je pacijent na tašte.

Tečnost se pije kod potrebe prikaza donjih partija abdomnea da bi se ispunila mokraćna bešika koja za pregled sluzi kao svojevstran akustički prozor i omogućava bolju vizualizaciju okolnih organa ili eventualnog prisustva slobdne tečnosti u trbušnoj duplji.

Kako izgleda oprema za ultrazvučni pregled ?

Ultrazvučni aparat se sastoji iz konzole sa kompjuterom, ekranom, sondom i dodartnom opremom: štampacem slika, videorekorederom. Pored aparata je ležaj na koji pacijent legne u toku pregleda. Dodatni materijal neophodan za pregled je gelatinozna masa kojom se namaže područje gde je potrebno izvršiti pregled.

Kako izgleda pregled ?

Pacijent oslobodi trbuh od garederobe, legne na krevet a zatim ga namažu gelom da bi se omogućio kontakt izmedju ultražvučnog talasa i tela pacijenta. Pregled se obavlja u ležanju na ledjima, na bokovima i postrance, nekad i u stajanju a sve u zavisnosti od toga sta se pregleda i koji je položaj najpogodniji za dobar prikaz traženog organa.

Kada vršiti ultrazvučni pregled abdomena ?

Ultrazvučni pregled abdomena treba vršiti kod bolova u trbuhu i ledjima, muke, povraćanja, nadutosti, neobjašnjivog mršavljenja, osećaja težine ili naglog uvećanja trbuha a najbolje na osnovu uputa lekara opšte prakse ili specijaliste druge specijalnosti koji prethodno utvrdio potrebu za ultrazvučnim pregledom.

Šta treba očekivati od pregleda ?

Pregled je bezbolan, jednostavan i brz. Obično traje od 10 – 30 min. Pregledom se dobija definitvna dijagnoza ili nalaz sa opisom zdravih organa a u zavisnosti od dijagnoze ili sumnje na odredjenu bolest, daje se uputstvo za dalje pretrage koje su potrebne. Kada se postavi dijagnoza pacijent se upućuje kod odgovarajućeg specijaliste radi terapijskog tretmana.

Ko vrši pregled i ko interpretira nalaz ?

Pregled vrši lekar specijalista radiolog ili specijalista neke druge medicinske grane i u okviru svoje specijalnosti vrši odgovarajuće preglede. Lekar očitava nalaz, piše ga i prilaze snimak kao medicinski dokument.

Koja je korist a koji su rizici ?

Korist je prvenstveno u brzini i tačnosti nalaza koji se dobijaju dijagnostičkom ultrasonografijom abdomena. Kontrole se ponavljaju koliko je potrebno, bez opasnosti od oštećenja tkiva i organa.