Modene 1/IV, Novi Sad
021/66 11 416, 021/66 13 411, 063/480 827
ultrazvuk@ptt.rs

Lekari

Preglede obavljaju lekari specijalisti radiologije:

Dr sc.med. Mirjana Dobrosavljev
Specijalista radiologije, doktor medicinskih nauka, vlasnik ordinacije.

Mirjana Dobrosavljev,lekar specijalista - radiolog, doktor medicinskih nauka, vlasnik Specijalističke ordinacije za ultrazvučnu dijagnostiku - "ULTRAZVUK". Specijalizirala, magistrirala i doktorirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Do 1991. radila na Institutu za radiologiju, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Od 1991. godine radi u svojoj, privatnoj ordinaciji u Novom Sadu.

CV

Curriculum Vitae

Mirjana Dobrosavljev, rodjena Kovačević u Novom Sadu 1950. godine.
1957-1969. stekla osnovno i srednje gimnazijsko obrazovanje u Novom Sadu.
1975/76 godine diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
1976/77 -nastavnik zdravstvenog obrazovanja- srednja škola usmerenog obrazovanja za robni promet - Novi Sad.
1977 - 1980. lekar opšte prakse- ambulante Doma zdravlja Novi Sad i nefrološkog odeljenja Klinike za interne bolesti - Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
1980-1983. godine specijalizirala radiologiju- Medicinski fakultet Novi Sad.
Februar 1983. godine položila specijalistički ispit iz radiologije, stekla zvanje specijaliste radiologa.
1983-1991. godine radi kao radiolog-dijagnostičar na Institutu za radiologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
1984. godine završene "Postgraduate Studys of Ultrasound in Ian Donald Inter-University of Medical Ultrasound".
Iste godine započela poslediplomske studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
1986. godine polozila subspecijalistički ispit iz ultrasonografije i kompjuterizovane tomografije -"Savremene dijagnostičke metode u oboljenjima abdomena u radiologiji".
1986. edukacija iz invazivne ultrasonografije u Klinickoj bolnici "Ozren Novosel" u Zagrebu.
1987. odbranila magistarski rad " Diferencijalna dijagnostika sonolucentnih formacija u ehotomografiji bubrega" na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.Mentor:Prof. dr Lazar Popović.
1989. odbranila Doktorsku disertaciju "Evaluacija nefrosonografskog nalaza u korelaciji sa patomorfološkim substratom" - mentor: Prof. Dr Lazar Popovic. Sledece godine promovisana u doktora medicinskih nauka.

1990. zavrsila kurs iz color duplex Doppler sonografije - Utreht, Holandija.
1983-1990. Nastavna delatnost sa studentima Medicinskog fakulteta na predmetu radiologija. Učestvovala u naučnoistrazivačkim projektima.
1986-1991.Poslediplomska nastava sa tematskim predavanjima; mentorstva u studentskim radovima.
1991. stekla zvanje Naučnog saradnika Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
Aktivno učestvovanje na jugoslovenskim i internacionalnim kongresima i simpozijumima.
1991- osnovala ordinaciju "Ultrazvuk"- specijalistički kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku u Novom Sadu.( Prva privatna specijalistička ordinacija iz radiologije u Vojvodini posle 1945. godine - enciklopedija Novog Sada br.7 (DZ-EG) str.327.) Uvrštena u The International Directory of Distinguished Leadership, American Biographical Institute,Ninth Edition,p.110. Objavila preko 70 stručnih radova u časopisima, na kogresima i u knjigama.
Član je mnogih radioloških, ultrasonografskih i medicinskih udruženja.
Udata, ima dvoje dece.

Stručni tim naših lekara specijalista, subspecijalista radiologije sa višedecenijskim iskustvom:

Prof.dr Mira Govorčin
Radiolog
Prof.dr Viktorija Vučaj Ćirilović
Radiolog
Dr med. Radmila Idjuški
Radiolog
Dr med. Dejan Sunajko
Radiolog
Dr sc.med.Darka Hadnadjev Simonji
Radiolog
Dr Svjetlana Kurtović