Modene 1/IV, Novi Sad
021/66 11 416, 021/66 13 411, 063/480 827
ultrazvuk@ptt.rs

ULTRAZVUK - CENOVNIK

1. GORNJI ABDOMEN
(Jetra, žučna kesa, žučni kanali, pankreas, slezina, retroperitonealni limfni nodusi)
4500
2. GORNJI ABDOMEN I BUBREZI
(Jetra, žučna kesa, žučni kanali, pankreas, bubrezi, slezina, retroperitonealni limfni nodusi)
5200
3. JETRA 3500
4. ŽUČNA KESA 3500
5. ŽUČNI VODOVI 3500
6. PANKREAS 3500
7. BUBREZI 4200
8. SLEZINA 3500
9. RETROPERITONEALNI LIMFNI NODUSI 3500
10. NADBUBREŽNE ŽLEZDE 3500
11. ABDOMINALNA AORTA 3500
12. PILORUSNA STENOZA 4900
13. MALA KARLICA (žene)
(mokraćna bešika, materica, jajnici)
4900
14. MATERICA 3500
15. JAJNICI 3500
16. MOKRAĆNA BEŠIKA 3500
17. MALA KARLICA (muškarci)
(mokraćna bešika, prostata, rezidualni urin)
4900
18. PROSTATA 3900
19. REZIDUALNI URIN 3800
20. TRUS
(transrektalna ultrasonografija)
3900
21. CKPOTYM
(Testisi, spididimis i skrotalna vreća)
4900
22. SKROTUM - KOLOR DOPLER 4900
23. SKROTUM I KOLOR DOPLER PAMPINIFORMNOG PLEKSUSA 4900
24. KOLOR DOPLER PAMPINIFORMNOG PLEKSUSA 4900
25. GORNJI ABDOMEN I SKROTUM 5900
26. SKROTUM I MALA KARLICA 5900
27. SKROTUM, GORNJI ABDOMEN, BUBREZI I MALA KARLICA 9600
28. SKROTUM I RETROPERITONEALNI LIMFNI NODUSI 5600
29. CRVULJAK 5600
30. GORNJI ABDOMEN I MALA KARLICA 6600
31. GORNJI ABDOMEN, MALA KARLICA, DOJKE I ŠTITASTA ŽLEZDA 14000
32. MALA KARLICA I BUBREZI 5900
33. GORNJI ABDOMEN I MOZAK 6400
34. GORNJI ABDOMEN I ŠTITASTA ŽLEZDA 6900
35. GORNJI ABDOMEN I DOJKE 8800
36. GORNJI ABDOMEN DOJKE I ŠTITASTA ŽLEZDA 11000
37. VRAT
(Štitasta žlezda, pljuvačne žlezde parotidne i submandibularne i limfne žlezde).
5100
38. ŠTITASTA ŽLEZDA 4800
39. PAROTIDNE I SUBMANDIBULARNE PLJUVAČNE ŽLEZDE 4900
40. PAROTIDNE ŽLEZDE 3900
41. SUBMANDIBUALRNE ŽLEZDE 3900
42. LIMFNI NODUSI VRATA 3900
43. STERNOKLEIDOMASTOIDNI MIŠIĆ 3600
44. PARATIREOIDNE ŽLEZDE 3900
45. DOJKE
(obe dojke i aksile ili područje operisane ili amputirane dojke)
5400
46. MOZAK
(kod novorođene i male dece, dok je još velika fontanela otvorena)
4500
47. MIŠIĆI
(svi mišići dostupni ultrazvučnom pregledu)
4500
48. ZGLOBOVI
(svi zglobovi dostupni ultrazvučnom pregledu)
4500
49. TETIVE
(sve tetive dostupne ultrazvučnom pregledu)
4500
50. ZATOKLENA JAMA 4100
51. LAKATNA JAMA 4100
52. POVRŠNE PROMENE
(sve površne promene koje je moguće ultrazvukom pregledati. Tu spadaju kutane i subkutane lezije a ne spadaju promene manje od 3 mm, otvorene rane, fistule i slično).
4200
53. SUPRA I INFRAKLAVIKULARNI LIMFNI NODUSI 4100
54. LIMFNI NODUSI AKSILA 4100
55. LIMFNI NODUSI INGVINUMA 4100
56. MEZENTERIJALNI LIMFNI NODUSI 4100
57. POVRŠNI LIMFNI NODUSI
(vrata, aksila, ingvinuma)
5900
58. POJEDINAČNI LIMFNI NODUSI
(atipična lokalizacija)
3900
59. KRVNI SUDOVI VRATA
(Kolor dopler. Karotidne arterije i jugularne vene)
4600
60. KAROTIDNE ARTERIJE
(Kolor dopler)
4600
61. JUGULARNE VENE
(Kolor dopler)
4600
62. KRVNI SUDOVI RUKU ARTERIJE I VENE kolor dopler 5600
63. KRVNI SUDOVI RUKU - ARTERIJE kolor dopler 5100
64. KRVNI SUDOVI RUKU VENE kolor dopler 5100
65. KRVNI SUDOVI NOGUARTERIJE I VENE kolor dopler 6200
66. KRVNI SUDOVI NOGU- ARTERIJE kolor dopler 4800
67. KRVNI SUDOVI NOGU VENE kolor dopler 4800
67. KAROTIDNE, ARTERIJE I VENE NOGU - kolor dopler 9900
68. VENA PORTE kolor dopler 3900
69. ABDOMINALNA AORTA - kolor dopler 4500
70. VENA KAVA - kolor dopler 4200
71. RENALNE ARTERIJE kolor dopler 4500
72. PARANAZALNE ŠUPLJINE-SINUSI 3900
73. DOJKA (muška) 4500
74. GORNJI ABDOMEN I ABDOMINALNA AORTA 5500
75. KONTROLA 2000