Modene 1/IV, Novi Sad
021/66 11 416, 021/66 13 411, 063/480 827
ultrazvuk@ptt.rs

ULTRAZVUK - CENOVNIK

1. GORNJI ABDOMEN
(Jetra, žučna kesa, žučni kanali, pankreas, slezina, retroperitonealni limfni nodusi) 
3900
2. GORNJI ABDOMEN I BUBREZI
(Jetra, žučna kesa, žučni kanali, pankreas, bubrezi, slezina, retroperitonealni limfni nodusi)
4500
3. JETRA 3200
4. ŽUČNA KESA 3200
5. ŽUČNI VODOVI 3200
6. PANKREAS 3200
7. BUBREZI 3600
8. SLEZINA 3200
9. RETROPERITONEALNI LIMFNI NODUSI 3200
10. NADBUBREŽNE ŽLEZDE 3200
11. ABDOMINALNA AORTA 3200
12. PILORUSNA STENOZA 4200
13. MALA KARLICA (žene)
(mokraćna bešika, materica, jajnici)
4100
14. MATERICA 3200
15. JAJNICI 3200
16. MOKRAĆNA BEŠIKA 3200
17. MALA KARLICA (muškarci)
(mokraćna bešika, prostata, rezidualni urin)
4200
18. PROSTATA 3500
19. REZIDUALNI URIN 3100
20. TRUS
(transrektalna ultrasonografija)
3900
21. CKPOTYM
(Testisi, spididimis i skrotalna vreća)
4300
22. SKROTUM - KOLOR DOPLER 4300
23. SKROTUM I KOLOR DOPLER PAMPINIFORMNOG PLEKSUSA 4300
24. KOLOR DOPLER PAMPINIFORMNOG PLEKSUSA 3800
25. GORNJI ABDOMEN I SKROTUM 5400
26. SKROTUM I MALA KARLICA 5400
27. SKROTUM, GORNJI ABDOMEN, BUBREZI I MALA KARLICA 8600
28. SKROTUM I RETROPERITONEALNI LIMFNI NODUSI 4900
29. CRVULJAK 4900
30. GORNJI ABDOMEN I MALA KARLICA 5900
31. GORNJI ABDOMEN, MALA KARLICA, DOJKE I ŠTITASTA ŽLEZDA 10900
32. MALA KARLICA I BUBREZI 5100
33. GORNJI ABDOMEN I MOZAK 5400
34. GORNJI ABDOMEN I ŠTITASTA ŽLEZDA 6100
35. GORNJI ABDOMEN I DOJKE 7900
36. GORNJI ABDOMEN DOJKE I ŠTITASTA ŽLEZDA 9600
37. VRAT
(Štitasta žlezda, pljuvačne žlezde parotidne i submandibularne i limfne žlezde).
5100
38. ŠTITASTA ŽLEZDA 3900
39. PAROTIDNE I SUBMANDIBULARNE PLJUVAČNE ŽLEZDE 4100
40. PAROTIDNE ŽLEZDE 3200
41. SUBMANDIBUALRNE ŽLEZDE 3200
42. LIMFNI NODUSI VRATA 3200
43. STERNOKLEIDOMASTOIDNI MIŠIĆ 3200
44. PARATIREOIDNE ŽLEZDE 3200
45. DOJKE
(obe dojke i aksile ili područje operisane ili amputirane dojke)
4900
46. MOZAK
(kod novorođene i male dece, dok je još velika fontanela otvorena)
4100
47. MIŠIĆI
(svi mišići dostupni ultrazvučnom pregledu)
3900
48. ZGLOBOVI
(svi zglobovi dostupni ultrazvučnom pregledu)
3900
49. TETIVE
(sve tetive dostupne ultrazvučnom pregledu)
3900
50. ZATOKLENA JAMA 3600
51. LAKATNA JAMA 3600
52. POVRŠNE PROMENE
(sve površne promene koje je moguće ultrazvukom pregledati. Tu spadaju kutane i subkutane lezije a ne spadaju promene manje od 3 mm, otvorene rane, fistule i slično).
3900
53. SUPRA I INFRAKLAVIKULARNI LIMFNI NODUSI 3200  
54. LIMFNI NODUSI AKSILA 3200
55. LIMFNI NODUSI INGVINUMA 3200
56. MEZENTERIJALNI LIMFNI NODUSI 3200
57. POVRŠNI LIMFNI NODUSI
(vrata, aksila, ingvinuma)
4900
58. POJEDINAČNI LIMFNI NODUSI
(atipična lokalizacija)
3200
59. KRVNI SUDOVI VRATA
(Kolor dopler. Karotidne arterije i jugularne vene)
3900
60. KAROTIDNE ARTERIJE
(Kolor dopler)
3900
61. JUGULARNE VENE
(Kolor dopler)
3900
62. KRVNI SUDOVI RUKU ARTERIJE I VENE kolor dopler 4900
63. KRVNI SUDOVI RUKU - ARTERIJE kolor dopler 3500
64. KRVNI SUDOVI RUKU VENE kolor dopler 3500
65. KRVNI SUDOVI NOGUARTERIJE I VENE kolor dopler 5400
66. KRVNI SUDOVI NOGU- ARTERIJE kolor dopler 3800
67. KRVNI SUDOVI NOGU VENE kolor dopler 3800
67. KAROTIDNE, ARTERIJE I VENE NOGU - kolor dopler 7900
68. VENA PORTE kolor dopler 3100
69. ABDOMINALNA AORTA - kolor dopler 3500
70. VENA KAVA - kolor dopler 3200
71. RENALNE ARTERIJE kolor dopler 3900
72. PARANAZALNE ŠUPLJINE-SINUSI 3200
73. DOJKA (muška) 3900
74. GORNJI ABDOMEN I ABDOMINALNA AORTA 4500
75. KONTROLA 2000